پنج شنبه, ۱۳ بهمن , ۱۴۰۱ - 2023 February 2
كدخبر: 2364 تاريخ : ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۶ بازديد: 50048 بازدید نسخه چاپي ارسال به دوستان

باستان پنهان شده زاگرس در پشت اسرار هخامنشیان (بخش نخست)

باستان پنهان شده زاگرس در پشت اسرار هخامنشیان

طبق تحقیقات  و تصاویری که در این گزارش آمده است، می بینیم هخامنشیان بعد از دسترسی به منابع باستانی که تصاویر آن در ادامه آورده می شود، با بازکردن مقبره هایی بسیار زیاد در زاگرس پس از تخلیه، دوباره بعضی از مقبره ها را با خاک رس وسنگ پرکرده و در بعضی از مقبره ها با ایجاد سبک جدیدی از مقبره سازی  مبتنی بر سبکی که کشف کرده بودند علائم و آثار را به شکل نمادین کوچکتری  به جا گذاشتند تا  آیندگان با رسیدن به  علائم هخامنشی  از دسترسی به مقبره های اولی دور شوند و با باز شدن مقبره ها  و  ارائه آثار خود سرپوشی بر تمدن دیرینه تری در زاگرس بگذارند.

در گزارش ارائه شده در زیر روند مقایسه حفاری انجام شده توسط محقق با  دوره هخامنشی ونگرش جدیدی نسبت به آنچه به دست آمده به تصویر کشیده شده است.

درتحقیقات میدانی که در یکی از غارها در استان خوزستان،در شهر بهبهان(ارجان قدیم ایران) انجام شد به نتایج بسیار شگفت انگیزی رسیدیم که برای صحه گذاشتن بر تحقیقات مورد نظر ابتدا چند تصویر در زیر ارائه شده است.

۱۱

درتصویر بالا میبینیم که دهانه غار بامحاسبات بسیار تخصصی و فیزیکی توسط هخامنشیان باز شده است. دراین تصویر مردی رو به آسمان تکیه برچند نماد دارد، که تصایر گویا برای اثبات به صورت نیمه می باشد، که در زیر به صورت پنج بعدی می بینیم:

۱

دراین تصویر که به صورت پنج بعدی از تصویر اول گرفته شده می بینیم در دوسمت چپ و راست دو دختر به صورت نشسته روی دو زانو با لباس های سفید که آتشی را درجلوی خود بر افروخته اند. در پایان آخرین نقطه شعله آتش دو سایه به سمت داخل می آید که نماد بین دو دختر، کله گاو خود را نمایان می کند.

در بالای کله گاو، کله شیر که نمادیست از الهه نگهبان حاکم بر این مقبره وجود دارد. در دو جهت کله شیر از سمت چپ و راست، دوسرستون باکله گاو و روی کله شیر دو سرستون کوچکتر با نماد کله عقاب و انسانی که بالای آنها بر تخت نشسته که دهانه باز شده غار به صورت دو مثلث پشت سرهم به صورت (ام انگیسی) وجود دارد، که دو زاویه بیرونی مثلث ابتدای نشستن دو مرد روبروی هم که در وسط کله گاوی که جلوی دهن گاو کله سگی وجود دارد و جلوی کله سگ در بالای هفتی بالای ام انگلیسی کله انسانی که تاجی را دوسرستون در بالای سر تاج بانماد گاو می باشد. در قسمت بالا زیر گردن کله مردی که به آسمان نگاه میکند درب پلمپ شده دیگریست با تصویر نماندینی از تابوت است که درتصویر کلی زیرشکم لاک پشتی را می بینیم که زیر گلودر ورودی لاک لاک پشت  توسط هخامنشیان باز شده است. با توجه به تصویر بعد

۲

در این تصویر قرینه شده که نیمی از صخره ودهانه غار، به تصویر جدیدی میرسیم که درجلوی غارتصویری وجود دارد که در پایین توضیحات لازم داده شده است.

۵

دراین تصویر قبری را به صورت منیاتوری که برپایه میترائیست را شاهد هستیم، که دهانه باز شده از غار عکس بالا و محاسبه ستونی به صورت هرمی با دهانه پلمپ شده که دربالای غار، دم عقابی باز شده و تصاویر نمادین برروی آن حک شده است که توضیحات لازمه بیشتر در دفاعیه و به صورت حضوری و با استناد مدارک موجود و حساسیت نظریه قابل دفاع خواهد بود.

با این توصیف گذری در گوشه دیگر از زاگرس که بهبهان درکنار دریا، بانماد عقاب و درگوشه دیگر درشهری از استان چهارمحال بختیاری به نام لردگان که درتاریخ با نامهای بابل، سردآب، لردگان، لوهراسب، لور، لروگان را از سپنگان که در تصویر زیر صحه بر نوشته بالا میگذاریم.

۶

در این تصویرکه بازهم به صورت پنج بعدی نمایش داده شده است، نماد حاکمیت الهه زنیست مقدسه که درتوصیف عکس بالا و مستند به تصاویری که تفکیک شده است استفاده میکنیم.

۷

درتصویرکلی که از این نماد مقابل نمادی که در بهبهان باز شده است نتیجه میگیریم که مقبره دیگری را در منطقه بختیاری مورد بررسی قرار دهیم، که بدون شک مقبره ای به نماد زن اشاره به مقبره دختر باکره ای دارد که در چشمان تصویر  می بینیم که نماد طاووس اشاره به باکره بودن دختری مقدسه می کند. و نمادهای شیر، گاو و دوسرستون به شکل بزبر روی سینه دختر، و بالای سر  او نمادی ازشیر ودوزن در دوطرف نشان دهنده  مستندی از این تصویر می باشد.

درعکس دوم می بینیم شیری در زیر تصویر دختر و دربالای سر تصویر مجسمه سگی و در دو طرف دو زن  وجود دارد.

برای اثبات این فرضیه استناد می کنیم به چند تصویر از یک مقبره که در این مقبره به روشنی از نماد طاووس استفاده شده است:

۸

در این تصویر نمادها در سنگی که در تصویر می بینیم آمده اند از قسمت جلو طاووسی کشیده شده که در نمای جلوی سنگ به صورت یک کله شیرو زیر طاووس کله یک گاو حک شده و درکنارسنگ طاووس سنگی با نماد پای چپ قرارداده شده که با تحقیق و بررسی به نتایج زیر رسیدیم.

درتصویر بالا  نمای روبروی این مقبره را می بینیم که برای توصیف به عکس دیگری که در پایین آورده شده استناد می شود.

۱۰

در تصاویر بالا به روشنی می بینیم که طاووس روی سنگ حک شده و درجلوی سینه طاووس ادامه سنگ کله یک شیر را نشان می دهد. در دل طاووس  کله گاو و در دم طاووس  چشم طاووس و زیر پاهای طاووس پای چپی به صورت کج شده، که شست رو به بالا  وجود دارد که دلالت بر اتاقچه ای دارد.

شیر نماد نگهبان.  (ایلامیان: شیرها حافظان گنج های ماهستند)

طاووس دلالت بر دخترباکره ای دارد که در این مقبره دفن شده است، که درقسمت بالایی این مقبره اتاقی است که یک مرد دفن شده است، که دلالت بر شیر دارد. برای اثبات  فرضیه  این مقبره چند تصویر دیگر را میبینم:

۱۱

درتصویر بالا  نمای روبروی این مقبره را می بینیم که برای توصیف به عکس دیگری که در پایین آورده شده استناد می شود.

۱۳

درتصویر بالا که تکه ای است از نمای عکس اول که به صورت قرینه تکمیل شده است. دراین تصویر می بینیم زنی که دو زانو درحال رفتن به سمت جلوست که از قسمت کمر و باسن بیرون است. در دو طرف چپ و راست تصویر دو کله انسان با دهان باز که جلوی دهان با سنگهای سفید به صورت دوفلش که در ادامه آورده و توضیح داده خواهد شد دلالت بر دوماهی دارند. دربالای دو فلش ستونی منقوش به پرهای طاووس وجود دارد که در تصویر بعد به وضوح خواهیم دید.

در بالای قسمت کمر دختری که وارد می شود شخصی بر تختی نشسته که دختر از زیر تخت او رد می شود و اما کسی که برتخت نشسته دختری با پیشانی بسته و تاجی با شاخ های گاو به صورت دو سر ستون و در دو طرف دو دختر مورد پرستش قرار می گیرد که این دختر بر تخت نشسته نمادی از کله گاو و کله شیر را بر سینه دارد که در تصویر بعد می بینیم.  در ادامه تصویر کامل برگردانده شده نمای اولیه باستان را بارنگ طبیعی مشاهده می کنیم.

۱۴

در این تصویر که از قسمت پایین تصویر بالا جدا و قرینه شده است، می بینیم  که دختری روی دو زانو به مقبره وارد می شود، که نماد این مقبره با تصاویری که از فربهر هخامنشی در ادامه آورده خواهد شد توضیح داده می شود. در تصویر بالا پرهای طاووس بارنگ طبیعی که با آرسنیک  رنگ شده است و از دم طاووس طبیعی گرفته می شده وجود دارد. (نکته قابل توجه اینکه اعلام َده آرسنیک از دهه ۱۹۸۰ کشف شده در صورتی که در حفاری های انجام شده درب ۶ ترکیب آهک و آرسنیک وجود داشته است که محقق احتمال می دهد این آرسنیک از دم طاووس که نماد مقبره هم بوده گرفته شده و به عنوان تله شیمیایی استفاده  شده است)

۱۵

در تصویر بالا که از زاویه دیگری قرینه شده است،  نمای مقبره  ازسمت طلوع خورشید را می بینیم.

۱۶

در  تصویربالا که از جهت دیگری  قرینه شده است،  می بینیم که کله گاوی وجود دارد که دو طاووس در چشم های گاو قراردارند، و پوزه های شیر از سمت چپ و راست و در بالا تصویر و در زیر قرینه شده پای چپ را می بینیم که در زیر آن دو سر ستون با کله انسان نمایش داده شده است.

۱۷

تصویر بالا پس ازبرداشتن قسمت جلوی مقبره، تصویر قرینه شده نمای روبرو می باشد.در ضمن درتصاویر پایین چند نما از ورودی مقبره را می بینیم

محقق: اسماعیل حسنی مطلق

تمام این تحقیق به قلم محقق نوشته شده است و این سایت هیچگونه دخل و تصرفی در آن نداشته است.

ادامه دارد

در زمينه‌ي انتشار نظرات مخاطبان رعايت چند مورد ضروري است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسي تايپ کنيد.
  • «جمعیت همبستگی زاگرس» مجاز به ويرايش ادبي نظرات مخاطبان است.
  • جمعیت همبستگی زاگرس از انتشار نظراتي که حاوي مطالب کذب، توهين يا بي‌احترامي به اشخاص، قوميت‌ها، عقايد ديگران، موارد مغاير با قوانين کشور و آموزه‌هاي دين مبين اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأييد مدير بخش مربوطه منتشر مي‌شود.

3 پاسخ به باستان پنهان شده زاگرس در پشت اسرار هخامنشیان (بخش نخست)


    Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'twentyten_comment' not found or invalid function name in /home/jhzagros/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 179

    Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'twentyten_comment' not found or invalid function name in /home/jhzagros/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 179

    Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'twentyten_comment' not found or invalid function name in /home/jhzagros/public_html/wp-includes/class-walker-comment.php on line 179

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *